رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذخایر خون در استان‌ها هم رنگ‌بندی شد

ذخایر خون در استان‌ها هم رنگ‌بندی شد میزان ذخایر خون با راه‌اندازی نقشه روزانه اعلام وضعیت موجود خون به تفکیک ادارات کل انتقال خون استان‌ها با رنگ‌های قرمز، زرد و سبز در پورتال سازمان انتقال خون قابل مشاهده است

ذخایر خون در استان‌ها هم رنگ‌بندی شد

میزان ذخایر خون با راه‌اندازی نقشه روزانه اعلام وضعیت موجود خون به تفکیک ادارات کل انتقال خون استان‌ها با رنگ‌های قرمز، زرد و سبز در پورتال سازمان انتقال خون قابل مشاهده است