رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه‌های پزشکی ۲۸/۵ گران شد

تعرفه‌های پزشکی ۲۸/۵ گران شد امروز هیات دولت لایحه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد. طبق این لایحه تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۲۸/۵ درصد افزایش می‌یابد.

تعرفه‌های پزشکی ۲۸/۵ گران شد

امروز هیات دولت لایحه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد.

طبق این لایحه تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۲۸/۵ درصد افزایش می‌یابد.