رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پکن: آمریکا تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را بردارد

پکن: آمریکا تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را بردارد چین در موضع منصفانه نسبت به برجام ایستاده و نقشی سازنده داشته در حالی که آمریکا با خارج‌شدن از توافق، تنش‌زایی کرده است. چین از بازگشت آمریکا به توافق استقبال می‌کند و از این کشور می‌خواهد همه تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را بردارد.

پکن: آمریکا تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را بردارد

چین در موضع منصفانه نسبت به برجام ایستاده و نقشی سازنده داشته در حالی که آمریکا با خارج‌شدن از توافق، تنش‌زایی کرده است.

چین از بازگشت آمریکا به توافق استقبال می‌کند و از این کشور می‌خواهد همه تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را بردارد.