رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور به گزارش وزارت بهداشت تهران نیز به جمع شهرستان‌های قرمز پیوست. اکنون ۸۸ شهرستان قرمز، ۱۳۹ شهرستان نارنجی، ۱۹۸ شهرستان زرد و ۲۳ شهرستان آبی هستند. آخرین تغییرات در رنگبندی کرونایی مناطق مختلف کشور را ببینید.

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور

به گزارش وزارت بهداشت تهران نیز به جمع شهرستان‌های قرمز پیوست.

اکنون ۸۸ شهرستان قرمز، ۱۳۹ شهرستان نارنجی، ۱۹۸ شهرستان زرد و ۲۳ شهرستان آبی هستند.

آخرین تغییرات در رنگبندی کرونایی مناطق مختلف کشور را ببینید.