رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رستوران‌ها و تالارها بیش‌ترین محل شیوع کرونا در چند ماه گذشته هستند

رستوران‌ها و تالارها بیش‌ترین محل شیوع کرونا در چند ماه گذشته هستند معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز: رستوران‌ها و تالارها بیش‌ترین محل شیوع کرونا در چند ماه گذشته بوده‌اند. رستوران‌ها و غذاخوری‌ها باید به صورت بیرون‌بر فعال باشند؛ فعالیت تالارها هم در چنین شرایطی مجاز نیست.

رستوران‌ها و تالارها بیش‌ترین محل شیوع کرونا در چند ماه گذشته هستند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
رستوران‌ها و تالارها بیش‌ترین محل شیوع کرونا در چند ماه گذشته بوده‌اند.

رستوران‌ها و غذاخوری‌ها باید به صورت بیرون‌بر فعال باشند؛ فعالیت تالارها هم در چنین شرایطی مجاز نیست.