رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی دادستان سابق نظامی استان تهران:برای ۱۰ نفر از مسئولانی که در زمینه حادثه سقوط هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شد که در دادگاه نتیجه گیری‌های لازم گرفته می‌شود.

صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

دادستان سابق نظامی استان تهران:برای ۱۰ نفر از مسئولانی که در زمینه حادثه سقوط هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شد که در دادگاه نتیجه گیری‌های لازم گرفته می‌شود.