رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ایرانی تا ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم

واکسن ایرانی تا ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم معاون کل وزیر بهداشت: اولین واکسن ایرانی کرونا از ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. واکسن دوم با تولید ماهانه هشت تا ۱۰ میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

واکسن ایرانی تا ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم

معاون کل وزیر بهداشت:

اولین واکسن ایرانی کرونا از ۴۰ روز دیگر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

واکسن دوم با تولید ماهانه هشت تا ۱۰ میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس مردم قرار می‌گیرد.