رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دور دوم کمیسیون مشترک برجام جمعه برگزار می‌شود

دور دوم کمیسیون مشترک برجام جمعه برگزار می‌شود کیودونیوز گزارش داده دومین دور گفت‌وگوها بین اعضای کمیسیون مشترک برجام روز جمعه در وین برگزار می‌شود.

دور دوم کمیسیون مشترک برجام جمعه برگزار می‌شود

کیودونیوز گزارش داده دومین دور گفت‌وگوها بین اعضای کمیسیون مشترک برجام روز جمعه در وین برگزار می‌شود.