رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه: مذاکرات وین باید فورا به بازگشت کامل ایران و آمریکا به پایبندی کامل منتهی شود

فرانسه: مذاکرات وین باید فورا به بازگشت کامل ایران و آمریکا به پایبندی کامل منتهی شود وزارت خارجه فرانسه: فرانسه از احیای مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران استقبال می‌کند. این مذاکرات باید فورا به توافقی برای مشخص شدن اقدامات لازم در راستای بازگشت ایران و آمریکا به پایبندی کامل در برجام منتهی شود.

فرانسه: مذاکرات وین باید فورا به بازگشت کامل ایران و آمریکا به پایبندی کامل منتهی شود

وزارت خارجه فرانسه:

فرانسه از احیای مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران استقبال می‌کند.

این مذاکرات باید فورا به توافقی برای مشخص شدن اقدامات لازم در راستای بازگشت ایران و آمریکا به پایبندی کامل در برجام منتهی شود.