رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت فدراسیون فوتبال از AFC به علت اعطای میزبانی به بحرین در CAS

شکایت فدراسیون فوتبال از AFC به علت اعطای میزبانی به بحرین در CAS فدراسیون فوتبال ایران: پس از اعلام دبیرکل AFC مبنی بر غیرقابل تغییر بودن تصمیم متخذه، فدراسیون فوتبال اقدام به تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دبیرکل AFC نزد دیوان داوری ورزش (CAS) نموده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌بایست ظرف مهلت ۲ روز، نظر خود […]

شکایت فدراسیون فوتبال از AFC به علت اعطای میزبانی به بحرین در CAS

فدراسیون فوتبال ایران: پس از اعلام دبیرکل AFC مبنی بر غیرقابل تغییر بودن تصمیم متخذه، فدراسیون فوتبال اقدام به تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دبیرکل AFC نزد دیوان داوری ورزش (CAS) نموده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌بایست ظرف مهلت ۲ روز، نظر خود را در این خصوص به CAS اعلام نماید.