رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی لوایح FATF به تعویق افتاد

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی لوایح FATF به تعویق افتاد جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود امروز با حضور اکثر اعضا تشکیل شود و یکی از دستورکارهایش بررسی لوایح FATF بود به علت شرایط کرونایی پایتخت به هفته آتی موکول شد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی لوایح FATF به تعویق افتاد

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود امروز با حضور اکثر اعضا تشکیل شود و یکی از دستورکارهایش بررسی لوایح FATF بود به علت شرایط کرونایی پایتخت به هفته آتی موکول شد.