رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۲۰۹۵۴ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۱۹۳ بیمار در کشور

شناسایی ۲۰۹۵۴ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۱۹۳ بیمار در کشور/ ۸۶ درصد شهرستان های کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.

شناسایی ۲۰۹۵۴ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۱۹۳ بیمار در کشور/ ۸۶ درصد شهرستان های کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.