رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون راننده های اتوبوس؛ به زودی

آغاز واکسیناسیون راننده های اتوبوس؛ به زودی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: واکسیناسیون ۲ هزار راننده بخش عمومی و ۳۵۰۰ راننده بخش خصوصی شرکت واحد در چند مرحله انجام خواهد شد. عملیات ضد عفونی کردن ناوگان اتوبوسرانی هم تشدید شد.

آغاز واکسیناسیون راننده های اتوبوس؛ به زودی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:

واکسیناسیون ۲ هزار راننده بخش عمومی و ۳۵۰۰ راننده بخش خصوصی شرکت واحد در چند مرحله انجام خواهد شد.

عملیات ضد عفونی کردن ناوگان اتوبوسرانی هم تشدید شد.