رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز یارانه نقدی فروردین ماه یک روز زودتر از موعد مقرر

واریز یارانه نقدی فروردین ماه یک روز زودتر از موعد مقرر اولین یارانه نقدی سال ۱۴۰۰، ساعت ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه ۱۹ فروردین به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز می‌شود.

واریز یارانه نقدی فروردین ماه یک روز زودتر از موعد مقرر

اولین یارانه نقدی سال ۱۴۰۰، ساعت ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه ۱۹ فروردین به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز می‌شود.