رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر استعفای رئیس قوه قضاییه کذب محض است

خبر استعفای رئیس قوه قضاییه کذب محض است مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه خبر استعفای رئیس قوه قضاییه را تکذیب کرد.

خبر استعفای رئیس قوه قضاییه کذب محض است

مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه خبر استعفای رئیس قوه قضاییه را تکذیب کرد.