رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج غیرقانونی جوجه یکروزه از مرز‌های کشور !

خروج غیرقانونی جوجه یکروزه از مرز‌های کشور ! وزیر کشاورزی: در دو روز گذشته متوجه این موضوع شدیم که از مرز‌های بانه و سقز، جوجه یکروزه از کشور خارج شده و ضربه بزرگی به تولید گوشت و مرغ وارد کرده است. این موضوع را با نهاد‌های مربوطه از جمله اطلاعات سپاه درمیان گذاشتیم، امیدواریم به […]

خروج غیرقانونی جوجه یکروزه از مرز‌های کشور !

وزیر کشاورزی: در دو روز گذشته متوجه این موضوع شدیم که از مرز‌های بانه و سقز، جوجه یکروزه از کشور خارج شده و ضربه بزرگی به تولید گوشت و مرغ وارد کرده است.

این موضوع را با نهاد‌های مربوطه از جمله اطلاعات سپاه درمیان گذاشتیم، امیدواریم به طور کلی این مشکل برطرف شود./فارس