رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در فرانسه استوارنامه خود را به شاهزاده موناکو تسلیم کرد

سفیر ایران در فرانسه استوارنامه خود را به شاهزاده موناکو تسلیم کرد بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس: با توجه به‌ تعویق‌های ناشی از کرونا، امروز نهایتا در موناکو طی مراسمی استوارنامه خود را به عنوان سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایران به آلبرت دوم شاهزاده این کشور تسلیم نمودم. در این سفر با […]

سفیر ایران در فرانسه استوارنامه خود را به شاهزاده موناکو تسلیم کرد

بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس:

با توجه به‌ تعویق‌های ناشی از کرونا، امروز نهایتا در موناکو طی مراسمی استوارنامه خود را به عنوان سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایران به آلبرت دوم شاهزاده این کشور تسلیم نمودم.

در این سفر با تنی چند از ایرانیان مقیم نیز نشست ثمربخشی داشتم.