رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار از امروز آغاز می شود .

ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار از امروز آغاز می شود . همه سرپرستان خانوار‌ها و مالکان واحد‌های مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را در مدت دو ماه در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند. سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود ، مطابق با جدول زمانبندی که […]

ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار از امروز آغاز می شود .

همه سرپرستان خانوار‌ها و مالکان واحد‌های مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را در مدت دو ماه در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.

سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود ، مطابق با جدول زمانبندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir اعلام شده، اطلاعات خود را درج کنند .