رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موج کرونا در کشور

موج کرونا در کشور بر اساس جدیدترین آمار، موج چهارم کرونا همه‌ی کشور را تقریبا همزمان درگیر کرده است. آمار بستری در تمام کشور به شدت در حال افزایش است.

موج کرونا در کشور

بر اساس جدیدترین آمار، موج چهارم کرونا همه‌ی کشور را تقریبا همزمان درگیر کرده است.

آمار بستری در تمام کشور به شدت در حال افزایش است.