رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد کرد

ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد کرد خبرگزاری رسمی کره جنوبی صبح روز جمعه با استناد به بیانیه وزارت خارجه این کشور مدعی شد جمهوری اسلامی ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی و ناخدای آن را آزاد کرد.

ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد کرد

خبرگزاری رسمی کره جنوبی صبح روز جمعه با استناد به بیانیه وزارت خارجه این کشور مدعی شد جمهوری اسلامی ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی و ناخدای آن را آزاد کرد.