رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار اوساکا (دومین شهر بزرگ ژاپن) به علت کرونا مراسم حمل مشعل المپیک در این شهر را لغو کرد.

شهردار اوساکا (دومین شهر بزرگ ژاپن) به علت کرونا مراسم حمل مشعل المپیک در این شهر را لغو کرد. المپیک توکیو از ۲۳ ژوئیه (یکم مرداد) تا ۸ اوت (۱۶ مهر) سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار خواهد شد.

شهردار اوساکا (دومین شهر بزرگ ژاپن) به علت کرونا مراسم حمل مشعل المپیک در این شهر را لغو کرد.

المپیک توکیو از ۲۳ ژوئیه (یکم مرداد) تا ۸ اوت (۱۶ مهر) سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار خواهد شد.