رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صداوسیما هم به کلاب هاوس پیوست

صداوسیما هم به کلاب هاوس پیوست در حالی که از ساعاتی قبل دسترسی کاربران به پلتفرم کلاب هاوس محدود شده است، کانال تلگرامی تحریریه فضای مجازی سیما از پیوستن این تحریریه به کلاب هاوس خبر داد/ایسنا

صداوسیما هم به کلاب هاوس پیوست

در حالی که از ساعاتی قبل دسترسی کاربران به پلتفرم کلاب هاوس محدود شده است، کانال تلگرامی تحریریه فضای مجازی سیما از پیوستن این تحریریه به کلاب هاوس خبر داد/ایسنا