رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همسر ملکه انگلیس در سن ۹۹ سالگی درگذشت

همسر ملکه انگلیس در سن ۹۹ سالگی درگذشت ملكه اليزابت اعلام كرد همسرش شاهزاده فيليپ، دوك ادينبورگ صبح امروز درگذشته است.

همسر ملکه انگلیس در سن ۹۹ سالگی درگذشت

ملكه اليزابت اعلام كرد همسرش شاهزاده فيليپ، دوك ادينبورگ صبح امروز درگذشته است.