رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظريف: تمامی تحریم‌های ترامپ، ضدبرجام بودند و باید رفع شوند

ظريف: تمامی تحریم‌های ترامپ، ضدبرجام بودند و باید رفع شوند وزير امور خارجه در توييتى پس از پايان نشست كميسيون مشترك برجام نوشت: ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه می‌کند: ایالات متحده – که این بحران را موجب شده – باید ابتدا به پایبندی کامل بازگردد ایران پس از راستی‌آزمایی سریع، اقدام […]

ظريف: تمامی تحریم‌های ترامپ، ضدبرجام بودند و باید رفع شوند

وزير امور خارجه در توييتى پس از پايان نشست كميسيون مشترك برجام نوشت: ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه می‌کند:

ایالات متحده – که این بحران را موجب شده – باید ابتدا به پایبندی کامل بازگردد

ایران پس از راستی‌آزمایی سریع، اقدام متقابل را انجام خواهد داد

تمامی تحریم‌های ترامپ، ضدبرجام بودند و باید رفع شوند – بدون توجه به تمایزات و نام‌گذاری‌های بی‌منطق و خودسرانه تحریم‌ها.