رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف‌های درهم فشرده است

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف‌های درهم فشرده است وزیر بهداشت: آنچه همکارانم در روزهای اخیر می‌بینند ناشی از بی‌توجهی‌های قبل از سفرها به‌خصوص بازارهای شلوغ، صف‌های طولانی و درهم فشرده مرغ و غیره است. افزایش تصاعدی موارد سرپایی حاکی از اثرات سفرهای نوروزیست که از روزهای آینده باید منتظر افزایش […]

نمکی: خیز اخیر کرونا ناشی از بازارهای شلوغ و صف‌های درهم فشرده است

وزیر بهداشت:
آنچه همکارانم در روزهای اخیر می‌بینند ناشی از بی‌توجهی‌های قبل از سفرها به‌خصوص بازارهای شلوغ، صف‌های طولانی و درهم فشرده مرغ و غیره است.

افزایش تصاعدی موارد سرپایی حاکی از اثرات سفرهای نوروزیست که از روزهای آینده باید منتظر افزایش موارد بستری باشیم.

با توجه به احتمال ورود ویروس‌های موتاسیون یافته غیر انگلیسی توسط مسافرین بازگشته از سفرها، بخصوص از کشورهای همسایه، مرزهای هوائی و زمینی به‌شدت کنترل گردد.