رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع

بازگشت سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع معاون قضایی دادستان کل کشور: شرکت های ال جی و سامسونگ در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند البته خروج آنها اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، […]

بازگشت سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع

معاون قضایی دادستان کل کشور:

شرکت های ال جی و سامسونگ در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند

البته خروج آنها اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم