رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار سفیر ایران در روسیه نسبت به ورود سودجویان به بازار واکسن کرونا

هشدار سفیر ایران در روسیه نسبت به ورود سودجویان به بازار واکسن کرونا سفیر ایران در روسیه با اشاره به تصمیم اخیر دولت در زمینه ورود بخش خصوصی برای خرید واکسن گفت : این تصمیم می‌تواند راه را برای سودجویان ، واسطه‌ها و دلالان به بازار واکسن باز کند.

هشدار سفیر ایران در روسیه نسبت به ورود سودجویان به بازار واکسن کرونا

سفیر ایران در روسیه با اشاره به تصمیم اخیر دولت در زمینه ورود بخش خصوصی برای خرید واکسن گفت : این تصمیم می‌تواند راه را برای سودجویان ، واسطه‌ها و دلالان به بازار واکسن باز کند.