رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات فعالیت بانک‌ها از امروز در شرایط کرونایی

جزئیات فعالیت بانک‌ها از امروز در شرایط کرونایی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: کارکنان بانک‌ها در شهرهای وضعیت «زرد» با ۱۰۰ درصد پرسنل، در شهرهای وضعیت «نارنجی» با دو سوم پرسنل و در شهرهای وضعیت «قرمز» نیز با حضور ۵۰ درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت.

جزئیات فعالیت بانک‌ها از امروز در شرایط کرونایی

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: کارکنان بانک‌ها در شهرهای وضعیت «زرد» با ۱۰۰ درصد پرسنل، در شهرهای وضعیت «نارنجی» با دو سوم پرسنل و در شهرهای وضعیت «قرمز» نیز با حضور ۵۰ درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت.