رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبادی طلایی شد و فلاح صاحب مدال نقره

عبادی طلایی شد و فلاح صاحب مدال نقره رقابت های بین المللی کشتی جام دانکلوف و نیکولای پتروف از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه در شهر پلودیو بلغارستان در حال برگزاری است. در وزن ۷۴ کیلوگرم جمال عبادی در کشتی آزاد صاحب مدال طلا شد. مهدی فلاح در کشتی فرنگی به مدال نقره رسید.

عبادی طلایی شد و فلاح صاحب مدال نقره

رقابت های بین المللی کشتی جام دانکلوف و نیکولای پتروف از روز

پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه در شهر پلودیو بلغارستان در حال برگزاری است.
در وزن ۷۴ کیلوگرم جمال عبادی در کشتی آزاد صاحب مدال طلا شد. مهدی فلاح در کشتی فرنگی به مدال نقره رسید.