رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیاتی از سند ۲۵ ساله ایران و چین

جزئیاتی از سند ۲۵ ساله ایران و چین نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با مهر: این قرارداد ۹ بند و ۳ ضمیمه دارد. در ضمیمه اول اهداف اساسی، در ضمیمه دوم تفصیل در زمینه‌های همکاری و در ضمیمه سوم هم جزئیات زمینه‌های همکاری مطرح شده است. چین در این قرارداد تضمین […]

جزئیاتی از سند ۲۵ ساله ایران و چین

نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با مهر: این قرارداد ۹ بند و ۳ ضمیمه دارد. در ضمیمه اول اهداف اساسی، در ضمیمه دوم تفصیل در زمینه‌های همکاری و در ضمیمه سوم هم جزئیات زمینه‌های همکاری مطرح شده است.

چین در این قرارداد تضمین داده است که تا ۲۵ سال از ما نفت خریداری کند. یکی از موارد دیگری که در توافق با چین آمده این است که ایران با همکاری با چین بتواند در مناطق آزاد و ویژه خودروهایی را تولید و به کشورهای منطقه صادر کند.

همچنین قرار است ایران و چین همکاری‌هایی در زمینه نظامی و دفاعی داشته باشند، به این معنا که قرار است دانش صنایع نظامی این دو کشور با همکاری با یکدیگر پیش برود که به نفع ملت ایران خواهد بود تا دانش خود را در این زمینه ارتقا دهد.