رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با توجه به شرایط کرونایی ممنوعیت تردد به ۳۹ کشور و پرواز به انگلیس همچنان ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی: با توجه به شرایط کرونایی ممنوعیت تردد به ۳۹ کشور و پرواز به انگلیس همچنان ادامه دارد. فعلا سفر به عراق و ترکیه در کشورهای همسایه ممنوع است و سفر به بقیه کشورهای همسایه هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود. در مرزها تست پی سی آر گرفته می شود.

وزیر راه و شهرسازی: با توجه به شرایط کرونایی ممنوعیت تردد به ۳۹ کشور و پرواز به انگلیس همچنان ادامه دارد.

فعلا سفر به عراق و ترکیه در کشورهای همسایه ممنوع است و سفر به بقیه کشورهای همسایه هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

در مرزها تست پی سی آر گرفته می شود.