رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خیزبلند کرونا در کشور؛ هر ۵ و نیم دقیقه یک جانباخته

خیزبلند کرونا در کشور؛ هر ۵ و نیم دقیقه یک جانباخته وزارت بهداشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۸ مبتلا به کرونا در کشور، جان خود را از دست دادند.

خیزبلند کرونا در کشور؛ هر ۵ و نیم دقیقه یک جانباخته

وزارت بهداشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۸ مبتلا به کرونا در کشور، جان خود را از دست دادند.