رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولتیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به سه اپراتور مختل کننده ارتباطات کلاب‌هاوس

اولتیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به سه اپراتور مختل کننده ارتباطات کلاب‌هاوس وزارت ارتباطات مدیران اپراتورهایی که به صورت غیر مجازات اقدام به اختلال در کلاب هاوس کرده اند را تهدید کرد در صورت عدم رفع اختلال به دستگاه قضا معرفی خواهند شد

اولتیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به سه اپراتور مختل کننده ارتباطات کلاب‌هاوس

وزارت ارتباطات مدیران اپراتورهایی که به صورت غیر مجازات اقدام به اختلال در کلاب هاوس کرده اند را تهدید کرد در صورت عدم رفع اختلال به دستگاه قضا معرفی خواهند شد