رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، اسامی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، اسامی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.