رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت زولبیا و بامیه مشخص شد

قیمت زولبیا و بامیه مشخص شد رئیس اتحادیه قنادان: زولبیا و بامیه در واحدهای صنفی درجه یک هر کیلو ۴۸ هزار تومان و در واحدهای درجه دو , هر کیلو ۳۸ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت زولبیا و بامیه مشخص شد

رئیس اتحادیه قنادان: زولبیا و بامیه در واحدهای صنفی درجه یک هر کیلو ۴۸ هزار تومان و در واحدهای درجه دو , هر کیلو ۳۸ هزار تومان فروخته می‌شود.