رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرزهای عراق همچنان بسته می‌ماند

مرزهای عراق همچنان بسته می‌ماند مدیرکل امور مرزی وزارت کشور: محدودیت تردد مسافری از مرزهای مشترک با عراق تا ۳۱ فروردین تمدید شد. فقط دارندگان روادیدهای تحصیلی، درمانی، سرمایه‎گذاری، بازرگانان و تجار می‎توانند از مرزها تردد کنند.

مرزهای عراق همچنان بسته می‌ماند

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور: محدودیت تردد مسافری از مرزهای مشترک با عراق تا ۳۱ فروردین تمدید شد. فقط دارندگان روادیدهای تحصیلی، درمانی، سرمایه‎گذاری، بازرگانان و تجار می‎توانند از مرزها تردد کنند.