رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعات منع تردد شبانه؛ جولانگاه سارقان و زورگیران

ساعات منع تردد شبانه؛ جولانگاه سارقان و زورگیران با توجه به کاهش تردد عمومی مردم در ساعات منع تردد شبانه کرونایی، گزارشات متعدد شهروندان از افزایش قابل توجه سرقت و زورگیری شبانه در اماکن و معابر شهر حکایت دارد. کاهش تردد و خلوت شدن خیابان ها، فرصت را برای زورگیران و سارقان مهیا کرده تا […]

ساعات منع تردد شبانه؛ جولانگاه سارقان و زورگیران

با توجه به کاهش تردد عمومی مردم در ساعات منع تردد شبانه کرونایی، گزارشات متعدد شهروندان از افزایش قابل توجه سرقت و زورگیری شبانه در اماکن و معابر شهر حکایت دارد.

کاهش تردد و خلوت شدن خیابان ها، فرصت را برای زورگیران و سارقان مهیا کرده تا با حمله به شهروندان، اقدام به سرقت و زورگیری اموال آنها کنند.

سارقان با گشت زنی در خیابان های فرعی و خلوت تر شده به بهانه قوانین منع تردد شبانه کرونایی، به سراغ اتومبیل ها و اشخاص می روند و اقدام به زورگیری یا سرقت اموال آنها می کنند.