رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود به پارک‌ها و بوستان‌های تهران ممنوع شد

ورود به پارک‌ها و بوستان‌های تهران ممنوع شد پارک‌ها و بوستان‌های تهران به دلیل وضعیت قرمز کرونا تعطیل شدند.

ورود به پارک‌ها و بوستان‌های تهران ممنوع شد

پارک‌ها و بوستان‌های تهران به دلیل وضعیت قرمز کرونا تعطیل شدند.