رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد پزشکی آغاز شد فرصت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) از امروز ۲۳ فروردین ماه آغاز شد و این فرصت تا ساعت ۲۴ روز ۲۵ فروردین ماه ادامه دارد.

مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد پزشکی آغاز شد

فرصت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) از امروز ۲۳ فروردین ماه آغاز شد و این فرصت تا ساعت ۲۴ روز ۲۵ فروردین ماه ادامه دارد.