رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: انتقام نطنز را با پیشرفت‌های هسته‌ای خواهیم گرفت

ظریف: انتقام نطنز را با پیشرفت‌های هسته‌ای خواهیم گرفت وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس: ضروری است که از تاسیسات و دانشمندان هسته‌ای در این شرایط حساس حفاظت مناسب صورت گیرد. مقامات سیاسی و نظامی اسراییل صراحتا گفته بودند که اجازه پیشرفت در رفع تحریم‌های ظالمانه را نخواهند داد و اکنون تصور […]

ظریف: انتقام نطنز را با پیشرفت‌های هسته‌ای خواهیم گرفت

وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس: ضروری است که از تاسیسات و دانشمندان هسته‌ای در این شرایط حساس حفاظت مناسب صورت گیرد. مقامات سیاسی و نظامی اسراییل صراحتا گفته بودند که اجازه پیشرفت در رفع تحریم‌های ظالمانه را نخواهند داد و اکنون تصور می‌کنند به هدف خود می‌رسند.