رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هایکوماس: ادامه راه وین بستگی به آمریکا در رفع تحریم‌های ایران دارد

هایکوماس: ادامه راه وین بستگی به آمریکا در رفع تحریم‌های ایران دارد «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای پاکستانی خود در برلین گفت: ما باید یک روند متوالی را برای ادامه تعامل تدوین کنیم و البته همه اینها بستگی به آمریکا دارد که تا چه اندازه مایل به لغو […]

هایکوماس: ادامه راه وین بستگی به آمریکا در رفع تحریم‌های ایران دارد

«هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای پاکستانی خود در برلین گفت:

ما باید یک روند متوالی را برای ادامه تعامل تدوین کنیم و البته همه اینها بستگی به آمریکا دارد که تا چه اندازه مایل به لغو تحریم‌های ایران است.

بحث‌ها هفته گذشته صورت گرفت و فردا ادامه خواهد یافت، هر چند این گفت وگوها آسان نبود اما ماهیت آن‌ها سازنده است.