رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کل استان تهران قرمز شد

کل استان تهران قرمز شد نخستین بار در ماه‌های گذشته وضعیت کرونا در سرتاسر استان تهران قرمز شده است. استانهای چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، لرستان، مرکزی و همدان هم یکپارچه قرمزپوش شدند.

کل استان تهران قرمز شد

نخستین بار در ماه‌های گذشته وضعیت کرونا در سرتاسر استان تهران قرمز شده است.

استانهای چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، لرستان، مرکزی و همدان هم یکپارچه قرمزپوش شدند.