رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر تأیید شود حادثه نطنز عمدی بوده است، باید قویاً محکوم شود

اگر تأیید شود حادثه نطنز عمدی بوده است، باید قویاً محکوم شود سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز تصریح کرد: اگر تأیید شود حادثه نطنز عمدی بوده است، باید قویاً محکوم شود. به‌طور دقیق گزارش‌های رسانه‌ها و بیانیه‌های نمایندگان ایران پیرامون مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز که دچار حادثه جدی شد را دنبال می‌کنیم.

اگر تأیید شود حادثه نطنز عمدی بوده است، باید قویاً محکوم شود

سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز تصریح کرد: اگر تأیید شود حادثه نطنز عمدی بوده است، باید قویاً محکوم شود.

به‌طور دقیق گزارش‌های رسانه‌ها و بیانیه‌های نمایندگان ایران پیرامون مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز که دچار حادثه جدی شد را دنبال می‌کنیم.