رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، در تلگرام و توئیتر فیلتر شده حسابی فعالند!

کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، در تلگرام و توئیتر فیلتر شده حسابی فعالند! جالب است بدانید، طبق گزارش مرکز پژوهشی بتا با وجود فیلتربودن تلگرام و توییتر در ایران، بیشترین پست انتخاباتی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در تلگرام و توییتر درج می‌شود

کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، در تلگرام و توئیتر فیلتر شده حسابی فعالند!

جالب است بدانید، طبق گزارش مرکز پژوهشی بتا با وجود فیلتربودن تلگرام و توییتر در ایران، بیشترین پست انتخاباتی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در تلگرام و توییتر درج می‌شود