رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده و از راه دور فعال شده است

دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده و از راه دور فعال شده است «رونن برگمن» که با پوشش خبرنگار امنیتی اسرائیلی در رسانه‌های غربی فعالیت می‌کند، به نقل از منابع امنیتی مدعی شد که دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده بود […]

دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده و از راه دور فعال شده است

«رونن برگمن» که با پوشش خبرنگار امنیتی اسرائیلی در رسانه‌های غربی فعالیت می‌کند، به نقل از منابع امنیتی مدعی شد که دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده بود و از راه دور فعال شده است.

او به نقل از این منابع نوشت که این دستگاه انفجاری سیستم اصلی و پشتیبانی برق را تخریب کرده است