رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خسارات وارده به کشتی اسرائیلی قابل توجه است

خسارات وارده به کشتی اسرائیلی قابل توجه است کانال ۱۲ اسرائیل: حمله به کشتی اسرائیلی تلفات جانی نداشته است اما خسارات وارده قابل توجه است این کشتی اکنون برای بررسی خسارت وارد شده به بنادر امارات متحده عربی منتقل می شود علی رغم هدف قرار دادن کشتی، ایران ممکن است آخرین حرف خود را درباره […]

خسارات وارده به کشتی اسرائیلی قابل توجه است

کانال ۱۲ اسرائیل: حمله به کشتی اسرائیلی تلفات جانی نداشته است اما خسارات وارده قابل توجه است

این کشتی اکنون برای بررسی خسارت وارد شده به بنادر امارات متحده عربی منتقل می شود

علی رغم هدف قرار دادن کشتی، ایران ممکن است آخرین حرف خود را درباره عملیاتی که در نظر دارد نگفته باشد

یک مقام بلند پایه اسرائیلی ایران را به این حمله متهم کرد و گفت احتمالا کشتی مورد اصابت موشک دور برد قرار گرفته است /صداوسیما