رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشته توییت‌های سازمان انرژی اتمی ایران

رشته توییت‌های سازمان انرژی اتمی ایران سازمان انرژی اتمی ایران در ۲ توییت با اشاره به اقدامات تروریستی دشمنان در صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: تحریم، ترور دانشمندان هسته‌ای، تخریب سالن مونتاژ سانتریفیوژهای نطنز، حمله تروریستی اخیر در این تاسیسات، تنها ناکامی دشمنان ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد و اراده دانشمندان صنعت […]

رشته توییت‌های سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران در ۲ توییت با اشاره به اقدامات تروریستی دشمنان در صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد:

تحریم، ترور دانشمندان هسته‌ای، تخریب سالن مونتاژ سانتریفیوژهای نطنز، حمله تروریستی اخیر در این تاسیسات، تنها ناکامی دشمنان ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد و اراده دانشمندان صنعت هسته‌ای تمامی این اقدامات مذبوحانه را به نومیدی تبدیل ساخته است.

تاسیسات هسته‌ای نطنز با سرعت هرچه بیشتر به طرف اهداف تعیین‌شده حرکت خواهد کرد و اگر لازم باشد، دانشمندان ایرانی کاری خواهند کرد که دنیا مجددا شاهد قدرت علمی ایرانیان در فناوری هسته‌ای خواهد شد.