رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واحدهای مرغ مادر جوجه‌ها را قاچاق کردند

واحدهای مرغ مادر جوجه‌ها را قاچاق کردند نایب‌رئیس انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور: برآورد تولید جوجه یک روزه از نیاز کشور بالاتر بوده و متاسفانه در سایه نبود نظارت، بخش زیادی از جوجه‌های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. متاسفانه در حال حاضر واحدهای مرغداری جوجه یک روزه […]

واحدهای مرغ مادر جوجه‌ها را قاچاق کردند

نایب‌رئیس انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور:
برآورد تولید جوجه یک روزه از نیاز کشور بالاتر بوده و متاسفانه در سایه نبود نظارت، بخش زیادی از جوجه‌های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.

متاسفانه در حال حاضر واحدهای مرغداری جوجه یک روزه را حتی با قیمت ۶۲۰۰ هم نمی توانند تهیه کنند.

اگر در ۱۵ تا ۲۰ روز آینده برای این موضوع فکری نشود بازار مرغ دچار التهاب خواهد شد.