رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران در نامه‌ای به آژانس خرابکاری در تأسیسات غنی سازی نطنز را تروریسم هسته‌ای خواند

ایران در نامه‌ای به آژانس خرابکاری در تأسیسات غنی سازی نطنز را تروریسم هسته‌ای خواند «کاظم غریب آبادی» نماینده دائم ایران در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز را مصداق تروریسم هسته‌ای خواند.

ایران در نامه‌ای به آژانس خرابکاری در تأسیسات غنی سازی نطنز را تروریسم هسته‌ای خواند

«کاظم غریب آبادی» نماینده دائم ایران در نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز را مصداق تروریسم هسته‌ای خواند.