رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بروز سانحه برای یک فروند پهپاد در اصفهان

بروز سانحه برای یک فروند پهپاد در اصفهان یک فروند پهپاد متعلق به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هِسا) از زیرمجموعه های سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان یک پرواز آزمایشی در شاهین شهر اصفهان سقوط کرد.

بروز سانحه برای یک فروند پهپاد در اصفهان

یک فروند پهپاد متعلق به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هِسا) از زیرمجموعه های سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان یک پرواز آزمایشی در شاهین شهر اصفهان سقوط کرد.